Vergadering Welstandscommissie op maandag 24 juli 2017

Op maandag 24 juli 2017 a.s. vergadert de Welstandscommissie van 09.00 – 12.30 uur in het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. Voor informatie over de agenda en het exacte tijdstip van behandeling kunt u twee werkdagen vóór de behandeling contact opnemen met de gemeente Zundert, de heer A. de Rooij tel.  076-596 98 25. U kunt dan tevens aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U heeft geen spreekrecht.